BGŻOptima

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo online.

Pomoc

Problemy z logowaniem? Spokojnie, sprawdź nasze tematy pomocy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

801 280 280

Logowanie do Konta BGŻOptima


Bezpieczne logowanie

Wprowadź swój Numer Klienta:
       

Bezpieczne logowanie z Digipassem

Używając Digipassu:

  • Wciśnij , aby uruchomić Digipass
  • Wprowadź Twój 5-cyfrowy kod PIN
  • Na ekranie Digipassu pojawi się informacja „APPLI”
  • Następnie wciśnij 1
  • Na ekranie Digipassu pojawi się kod cyfrowy
Wprowadź wygenerowany przez Digipass unikalny kod cyfrowy.
Kliknij “Zaloguj”, aby zalogować się do Konta BGŻOptima
 

Do swojego Konta BGŻOptima loguj się jedynie, gdy adres strony rozpoczyna się od https://moje.bgzoptima.pl/... Masz wtedy pewność, że jesteś połączony z BGŻOptima. Więcej na temat bezpieczeństwa online.